Kyushu Mitsubishi

Kyushu Mitsubishi

Japão

Competições

Informação

Nome Completo
Kyushu Mitsubishi
País
Treinador
Yusuke Hamanaka 
Palavras Chaves